Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék

1126 Bp., Kiss János altábornagy utca 40. II. em.
06-1-4878-146
nevtud(kukac)tok.elte.hu

Tanszéki kutatóműhelyek

Kutatóműhely címe

Tárgyszavak

Tudományterület

Műhely vezetője

Legfontosabb publikációk

Gyermekkori mentális egészség és jóllét kutatóműhely

Mentális sérülékenység, reziliencia, kötődés, jóllét

Pszichológia
Neveléstudomány

Dr. F. Lassú Zsuzsa

ELTE TÓK f.lassu.zsuzsa@tok.elte.hu

F. Lassú Zsuzsa (szerk. 2011). Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Eötvös Kiadó, Budapest.
F. Lassú Zsuzsa (2010). Gyermekek a mentális betegségek kontextusában. In Bollókné Panyik Ilona (szerk.), Gyermeknevelés – Pedagógusképzés 2010. Eötvös Kiadó, Budapest, 23-34 oldal.
F. Lassú Zsuzsa, Rózsáné Czigány Enikő (2012). A pedagógusképzés kihívásai a mentálisan sérülékeny szülőkkel történő kapcsolattartásra való felkészítésben. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 - június 1.
F. Lassú Zsuzsa et al. (2015): Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 15(1):77–92.

Pedagógusképzés és pedagógusszerepek kutatóműhely

pedagógus-képzés, pedagógus-szerep, pályaválasztás pályamotiváció

Pszichológia
Neveléstudomány

Dr. Serfőző Mónika
ELTE TÓK
serfozo.monika@tok.elte.hu

Kolosai Nedda (2011): Az élet utazás metafora szimbolikus képei Winkler Márta életútinterjújában. Fejlesztő pedagógia, 22. évfolyam 1. szám 57 -64.
Darvay Sarolta – Venyingi Beáta – Vitályos Gábor Áron – F. Lassú Zsuzsa (2013): Pedagógusjelöltek szomatikus egészségének vizsgálata. Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Eger, 2013. november 8. Absztraktkötet 163.o.
Serfőző Mónika – Sándor Mónika – F. Lassú Zsuzsa (2013): Tanító szakos hallgatók pedagógusképe. „Mit visznek a hátizsákban?” - Gyerekkori élmények és pedagóguskép. Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Eger, 2013. november 8. Absztraktkötet 166.o.
Darvay Sarolta – F. Lassú Zsuzsa (2013). Csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatók pályaválasztásának vizsgálata. Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Eger, 2013. november 8. Absztraktkötet 241.o.
Serfőző Mónika (2015). A kisgyermeknevelői szerep értelmezése. – I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia - Kaposvár, 2015. február 6-7.
Lanszki Donát – Golyán Szilvia (2016): A pedagógusképzés margójára: attitűdváltozás az egyetemi évek során. In: Vitályos Gábor Áron – M. Pintér Tibor (szerk.): Mester és tanítvány II. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. 63-78.

Társadalmi nemek és szexuális nevelés kutatóműhely

társadalmi nem, szexualitás, nemi szerepek, nemi különbségek

Pszichológia
Neveléstudomány

Dr. F. Lassu Zsuzsa, 

ELTE TÓK

F. Lassú Zsuzsa és Podráczky Judit (2009). A férfiak alkalmassága és szükségessége a tanítói pályán a szülői vélekedések tükrében. Pedagógusképzés, 2009/4. 5-17.
F. Lassú Zsuzsa (2010). Az irodalom visszavág – a fiúk olvasási és szövegértési nehézségeinek néhány lehetséges olvasata. In Albert Gábor (szerk.), Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Képzés és Gyakorlat Konferenciák III. Kaposvár, 2010. 231-238.
F. Lassú Zsuzsa (2015). „Természetesen a fiúk hülyék voltak” – kisiskoláskori baráti kapcsolatok fiatal felnőtt nők visszaemlékezéseinek tükrében. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 1–17.
F. Lassú Zsuzsa (2016): TabuTémák – társadalmi nem, szexuális orientáció és fogyatékosság. Szerkesztői előszó a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóirat 2016/3 számhoz. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 30–31.
Kalcsó Réka és F. Lassú Zsuzsa (2016): Óvodás gyermekek nemi sztereotípiáinak vizsgálata a pedagógus nemével összefüggésben. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 32–47.
F. Lassú Zsuzsa (2016): „Ez a ’gender’, ez már sajnos Magyarországot is fenyegeti” – nemisztereotípia-ellenes és/vagy nemileg differenciált nevelés koragyermekkorban. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 48–58.

Gyermek- és serdülőkori társas kapcsolatok kutatóműhely

társas kapcsolatok, szociális képességek, versengés, együttműkö-dés

Pszichológia

Dr. Sándor Mónika
ELTE TÓK
moni.sandor1@gmail.com

Schneider, B. H., Pilar Soteras de Torro, M., Woodburn, S., Fülöp, M., Sándor, M. (2006) – Cross-Cultural Differences in Competition Among Children and Adolescents – In: Peer Relationships in Cultural Contexts (Ed.) Chen, X, French, D.C., Schneider, B.H. Cambridge University press, 2006 – p.310-338
Sándor, M., Fülöp, M. (2007) Gender differences in competition in childhood: coping with winning and losing In A. Ross (eds). Citizenship Education in Society .London: Metropolitan University. 465-475.
Fülöp, M., Sándor, M. (2008) A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia. 28.(2) 195-220
Sándor, M., Orosz, G., Fülöp, M. (2010) A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében. Pszichológia. 30. 3. 175-205
F. Lassú, Zsuzsa; Fehér, Judit; Iván, Zsófia (2011). Patronizing friendship – parents’ role in their children’s possibilities to make and maintain friendships, and some individual features related to them. Poster presented at the IARR Mini-Conference, Gdansk, Poland, 08.07. 2011.
F. Lassú Zsuzsa (2012). Apák és anyák eltérő részvétele a gyermek társas kapcsolatainak támogatásában. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 - június 1.
Sándor, M. – Kolosai, N. – Serfőző, M. – F. Lassú, Zs. (2013): Friendship on drawings of 3-7 year-old children. Paper presented at the ISSBD Regional Workshop, Budapest, 2013.09.12-14.
Serfőző, M. – Kolosai, N. – Sándor, M.– F. Lassú, Zs. (2013): What doesn’t kill you, makes you stronger (?) – Relationship between resilience, family background and position in peer-group of adolescents. Paper presented at the ISSBD Regional Workshop, Budapest, 2013.09.12-14.
F. Lassú Zsuzsa (2015). „Természetesen a fiúk hülyék voltak” – kisiskoláskori baráti kapcsolatok fiatal felnőtt nők visszaemlékezéseinek tükrében. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 1–17.
F. Lassú Zsuzsa és Serfőző Mónika (2015). Társas kapcsolatok korunk iskolájában. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 102–117.

Felsőoktatás-kutatás és felsőoktatási innováció kutatóműhely

felsőoktatás, oktatáskutatás, innováció, hálózatosodás, hallgatói szolgáltatások

Neveléstudomány
Társadalom-tudomány

Bajzáth Angéla 

ELTE TÓK bajzathangela@gmail.com

Bajzáth Angéla (2012). Értékelés a felsőoktatásban – tanítás és tanulás összefüggései. In: Csapó Benő, Tóth Edit (szerk.) X. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2012: Program – Előadás-összefoglalók. 181 p.
Rapos Nóra, Bajzáth Banai Angéla, Lencse Máté, Sikó Dóra (2013). Képzési program kutatásra épülő elemzése, In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.) XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Változó életformák - Régi és új tanulási környezetek. 561 p. Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 182.
Bajzáth Angéla (2013). Esszék a hálózati intelligenciáról. Neveléstudomány: Oktatás, kutatás, innováció 1:(2) pp. 108-116.
Bajzáth Angéla (2013). Különböző szakos hallgatók együttműködésére épülő, probléma alapú tanulása: A linköpingi egyetem egészségtudományi képzése. Felsőoktatási Műhely, 7:(2) pp. 77-91.
Bajzáth Angéla (2013). Oktatási innováció: Milyen következtetések adódnak a tudományos kutatás és a technológiai innováció elméletéből a neveléstudományi kutatás számára? HuCER 2013. Hungarian Conference on Educational Research, Debrecen, MTA DAB Székház, 2013. június 13-14.
Bajzáth Angéla (2014). A tanárképzés és a tanári munka a doktori iskolákban. A pedagógia kultúrája. VII. Miskolci Taní-tani Konferencia, 2014. február 7.
Rádi Orsolya (2016). A szimuláció mint pedagógiai módszer.
In: Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin (szerk.) Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. Beregszász: Kálvin Nyomda, 2016. pp. 407-414.
Lanszki Donát – Golyán Szilvia (2016): A pedagógusképzés margójára: attitűdváltozás az egyetemi évek során. In: Vitályos Gábor Áron – M. Pintér Tibor (szerk.): Mester és tanítvány II. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. 63-78.

Gyermekkor-történeti kutatóműhely

nevelés-történet, gyermekkor-történet, ikonográfia

Történet-tudomány
Neveléstudomány
Művészettörténet

Dr. Mikonya György
ELTE TÓK
mikonya.gyorgy@tok.elte.hu

Mikonya György (2011): Életútelemzés és az ikonográfia alkalmazása a nevelés történetében. In.: Tölgyesi József (Szerk.): A modern pedagógia új dimenziói. Konferencia Bábosik István professzor 70. születésnapja tiszteletére. Székesfehérvár 2011. 79-90. o.
Mikonya György (2013): A „septem artes liberales” ikonográfiai megjelenése és tartalmának változása. In: Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. Összefoglalók. Szerk. Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. Líceum Kiadó, Eger. 465. o.
Pirka Veronika (2011): A századfordulón megjelenő kultúra- és ellenkultúra-mozgalmak gyermekképében a gyermeki „szentség” és a megmentés motívumának összefüggései. Képzés és Gyakorlat, 9. 3-4. sz. 113‒121.
Endrődy-Nagy Orsolya (2013): Középkori gyermekkép-narratívák? In: Benedek András et al. (szerk, 2013): Új kutatások a neveléstudományban 2012 – A munka és a nevelés világa a tudományban, MTA-PTB, ELTE Eötvös kiadó, Budapest, pp.267-288.
Endrődy-Nagy Orsolya: Középkor és reneszánsz – adalékok egy lehetséges gyermekképi paradigmaváltáshoz. Gyermeknevelés folyóirat I. évf.1.sz. pp. 63-73.
Endrődy-Nagy, O. (2016): Paintings and Illuminated Manuscripts as Sources of the History of Childhood: Conceptions of Childhood in the Renaissance, pp. 91-103. in: Benedek, A. - Veszelszki, Á. (eds.): In the Beginning was the Image: The Omni-
presence of Pictures. Time, Truth, Tradition. Visual Learning, p. 186, Vol. 6.

Családi és intézményes nevelés kutatóműhely

szocializáció, családi nevelés, intézményes nevelés, neveléstörténet, nevelői attitűd, együttműködés, átmenetek

Neveléstudomány
Pszichológia
Történettudomány

Dr. Golyán Szilvia
ELTE TÓK
golyan. szilvia@tok.elte.hu

Golyán Szilvia (2016): A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre. „Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban” Tudományos Konferencia – Absztraktfüzet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom, 9. Golyán Szilvia (2016): A kisgyermekkori intézményváltás európai tapasztalatai. Nemzetközi körkép. Új Köznevelés, 72. 7. sz. 44-48.
Golyán Szilvia (2016): A méltányosság elvének érvényesülését befolyásoló tényezők a kisgyermekkori intézményváltás tükrében. In: Juhász György – Korcsmáros Enikő – Huszárik Erika (szerk.): Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet, Selye János Egyetem, Komárno, 73-88.

Golyán Szilvia (szerk., 2015): „Gyengéd átmenetek” – a családi és intézményes nevelés fordulópontjainak támogatása – Országos Tudományos Konferencia. Program és előadás kivonatok. 31. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. ISBN 978-963-284-602-6
https://tamop2014.tok.elte.hu/dok/rendezvenyek

Golyán, Szilvia (2014): The complex analysis of early childhood institutional change. Magister: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkum, 2. 2. sz. 22-37. ISSN 1805-7152
https://kpv.upol.cz/download/magister/Magister_2-2014.pdf
/gyenged_atmenetek_20150622_23_programfuzet.pdf

Golyán Szilvia (2014): Egy érzelmi komponens prediktív erejének kvalitatív vizsgálata kisgyermekkorban. „Kompetencia alapú oktatás: tapasztalatok, problémák, megoldások” Nemzetközi Szakmai Konferencia – Absztraktfüzet, MTA VEAB Multi- és Interkulturális Munkabizottsága és Tanárok Európai Egyesülete, Veszprém, 18.
https://www.aede.eu/fileadmin/docs/Hungary/2014_TEE_Program_and_Abstracts.pdf
Golyán Szilvia (2014): Intézménytípus-történet „másképp” – Differenciált iskolakezdéstől a rugalmas beiskolázás ratifikálásáig. In: Koós Ildikó – Molnár Béla (szerk.): A Tanítóképzés múltja, jelene. III. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 68-80.

Golyán Szilvia (2013): A kisgyermekkori intézményváltás komplex elemzése. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD értekezés. pp. 274.
https://nevelestudomany.phd.elte.hu/wp-content/uploads/2014/02/Goly%C3%A1n_Szilvia_disszertacio_2013.pdf
Golyán Szilvia (2013): Fejezetek az óvodai nevelés hazai történetéből – az intézményváltás tükrében. In: Kurucz Rózsa (szerk.): Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében. Tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 107-122.
Golyán Szilvia (2013): Válogatás az óvoda-iskola átmenet európai tapasztalataiból. Gyermeknevelés, 1. 1. sz. 106-128.
F. Lassú Zsuzsa - Perlusz Andrea - Marton Eszter (2012). Elvek és gyakorlatok. Példaértékű kezdeményezések Magyarországon a család és intézmény kapcsolatának, a szülők bevonódásának támogatására. In Podráczky Judit (szerk.). Szövetségben. Tanulmányok a családi és az intézményes nevelés kapcsolatáról. Budapest: Eötvös Kiadó. 85-102.
F. Lassú Zsuzsa (2012). A család és az óvoda kapcsolata a ’90-es évek elején. In Podráczky Judit (szerk.). Szövetségben. Tanulmányok a családi és az intézményes nevelés kapcsolatáról. Budapest: Eötvös Kiadó. 143-158.
Serfőző Mónika (M. Nádasi Mária, –, Hunyady Györgyné) (2002): Az iskola a pedagógusok, a szülők és a gyerekek szemével. In: Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2014): Az iskolakép változatai és változásai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 35–56.

Mese- és drámajáték műhely

népmese, kortárs mese, drámajáték


Neveléstudomány
Irodalomtudomány
Pszichológia

Bereczkiné dr. Záluszki Anna
ELTE TÓK
annabereczki@aol.com

Bereczkiné Záluszki Anna, Nagy Katalin (2010). Mese nélkül felnőni olyan, mint só nélkül élni...MAGYARTANÍTÁS 51:(1) pp. 15-18.
Gönczöl Andrea (2013). Ariadné fonala: A mesereprodukció formái
In: Podráczky Judit (szerk.) Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2013. pp. 73-81.
Gönczöl Andrea (2008). Öngyógyító gyermektörténetek
ÓVODAI NEVELÉS 61:(6) pp. 235-237.
Kerekes Valéria (2013). Motiváció az óvodai nevelésben a mese és a drámapedagógia együttes alkalmazásának segítségével
In: Czékus Géza (szerk.) Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline.: VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia. 2013.
Kerekes Valéria (2012). Mesét másként - a népmese és a drámapedagógia együttes használatának innovatív lehetőségei az óvodai nevelésben. ÓVODAI NEVELÉS 65.:(3.) pp. 13-16.
Kerekes Valéria (2014). A népmese és drámapedagógia szerepe az óvodai érzelmi nevelésben. (Országos Óvodapedagógiai Konferencia, előadás és műhelybemutató. Galánta, 2014. november 6-7.)
Kerekes Valéria (2015). Incidától Boncidáig. A Mesét Másként módszer pedagógiai szerepe az óvodai nevelésben. (Egyszer volt, mese volt...Hamuba sült pogácsa pedagógusoknak és szülőknek - útravaló mesék és játékok. Szakmai konferencia. Előadás és műhelybemutató. Marosvásárhely, 2015. október 24.)

Játékpedagógiai és -pszichológiai műhely

játék, nevelés, pedagógia, pszichológia

Neveléstudomány
Pszichológia
Neveléstörténet

Kerekes Valéria
ELTE TÓK

B. Lakatos Margit (2007). Kör, kör, ki játszik ” Mire tanítanak a népi játékok? In: Gyermek – nevelés – pedagógusképzés. (szerk.: Bollókné Panyik Ilona) Trezor Kiadó, Bp.
B. Lakatos Margit (2009). Gyermekek képzelt társai. Csimbe, Furta és a többiek. Óvónők kincsestára. Módszertani kézikönyv. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Bp. 2009.
Kolosai Nedda (2009): Mozgás és játék – gondolkodás és tanulás. Kisgyermekek, nagy problémák, 19. kiegészítő kötet. RAABE Kiadó, Budapest. 1-12.
Kolosai Nedda (2011): Komolyan venni a játékot – Pedagógiai segítő munka a mentálisan sérülékeny szülők gyermekeivel és családjával. In: F. Lassú Zsuzsa (szerk): Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Kézikönyv pedagógusoknak. EKTE Eötvös Kiadó, Budapest. 147-186.

Művészeti nevelés módszertani- és kutatóműhely

művészet, nevelés


Művészeti nevelés
Neveléstudomány
Pszichológia

Dr. Kolosai Nedda
ELTE TÓK
kolosai.nedda@tok.elte.hu

Pataky, Gabriella (2011). Object making and design in the visual education of children aged 6-12 in the light of a diagnostic survey
Kárpáti, Andrea; Gaul, Emil Eds. InSEA World Congress, Budapest. HATA.
Bakos Tamás (2013). Bevezetés a képzőművészeti alkotás kreatív imitációjának módszertanába. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 73-80.
Kolosai Nedda (2013): Művészettudomány. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 57-73.
Pataky Gabriella (2013). Komplex művészeti nevelés – Nemzetközi modellek, hagyományok, kortárs áramlatok. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 107-110.
Mikonya György (2013). Művészeti nevelés és a tanításművészeti műhelyek. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 3-17.
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2013): Mindenben zene – hétköznapi ötletek a kisgyermekek zenei kibontakoztatásához In: Podráczky Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban – módszertani kaleidoszkóp, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest. 147-187.
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2011): Zenével/zenélve a kisgyermekek között In: Döbrössy János (szrk., lekt.): „Mi ez a gyönyörű” (Kodály) –zenehallgatóvá nevelés– konferenciakötet, ELTE TÓK Tudományos Bizottság, Budapest. 15-23.
Kismartony Katalin, Dr.: Differenciálás lehetőségei az iskolai zenehallgatások során. In: A tehetségek szolgálatában, III. Nemzetközi tudományos tehetséggondozó konferencia, Tanulmány gyűjtemény, Magyarkanizsa, 2011.03.19. Konferenciakötet 135-144.
Gyöngy Kinga (2016). Az Első lépések a művészetek felé program „tízparancsolata″. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (szerk.): A gyermekkultúra jelen(tőség)e (old.: 368-372). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Koragyermekkor-kutatás módszertani műhely kutatás-módszertan, koragyermek-kori fejlődés és nevelés Neveléstudomány
Pszichológia
Böddi Zsófia
ELTE TÓK
Böddi Zsófia - Keszei Barbara (2016): A természetes megfigyelés módszerének alkalmazása óvodai csoportokban In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet. 485 p.
Böddi Zsófia - Keszei Barbara (2016):Interakciók megfigyelése integráló óvodai csoportokban In: Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p.